Mazowieckie

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, aktualnie objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Mazowieckie

To one otrzymują raz na 3 lata imienne zaproszenie do gabinetu ginekologicznego (etap podstawowy Programu) w celu wykonania badania cytologicznego. Każda kobieta uczestnicząca w Programie ma zapewnioną kompleksową i wieloetapową opiekę medyczną.

OŚRODKI PRZEPROWADZAJĄCE CYTOLOGIĘ